Min arbejdsplads i det offentlige 2 (o)

Min arbejdsplads i det offentlige 1 er første bind i en serie på 3 bøger til uddannelsen Offentlig Administration på erhvervsskolerne.

Målet med bogen er bl.a. at give en grundlæggende introduktion til den offentlige sektor og det at arbejde i den offentlige forvaltning. Bogen beskæftiger sig derfor blandt andet med kommunikation, samarbejde, planlægning, opbygningen af den offentlige forvaltning, lovgivningsprocessen, arbejdsmarkedsforhold, GDPR og forvaltningsloven.

ISBN: 978-87-94031-51-6

Licensperioden er 24 måneder

DKK 411,25 inkl. moms

Beskrivelse

Antal sider: 272
Forfatter: Ole H.B. Andreesen m.fl.
ISBN: 978-87-92093-96-7
Udgave: 7. udgave, 1. oplag
Udgivelses år: 2024

Emnerne i bogen er udvalgt på baggrund af de beslutninger, som handelsskolerne – via et landsdækkende netværkssamarbejde – har truffet om uddannelsens faglige indhold. Til bogen er der udarbejdet en opgavesamling, som indeholder forslag til opgaver og øvelser. Hensigten er at få teori og praksis kædet sammen til en større helhed. På www.forlaget94.dk kan undervisere som supplement til bogen hente opgaverne samt forslag til større projekter og artikler. I bogen behandles følgende emner:

Formidling og medier

 • Ytrings- og informationsfrihed
 • Tavshedspligt og ytringstryghed i modspil
 • Mediebilledets sammensætning
 • Demokratiets medier i forandringA
 • Markedsføring og branding

Dataindsamling

 • Dataindsamlingsmetoder
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Interview
 • Observationer
 • Sammenligning af metoder
 • Dokumentarmetoden
 • Metodetriangulering
 • Gode råd til planlægning
 • Fagprøvens metodeafsnit

Sagsbehandling

 • Hvornår har en myndighed kompetence?
 • Kompetenceformerne
 • Kompetencefejl
 • Har myndigheden hjemmel?
 • Fortolkning
 • Rejsning af en sag
 • Sagens oplysning
 • Ansøgningssager
 • Sager, der rejses på en anden myndigheds initiativ
 • Delegation
 • Afgørelse
 • Bekendtgørelse af afgørelsen

EU

 • EU’s  historie
 • Hvad er EU?
 • Principper for EU-samarbejdet
 • EU’s institutioner
 • Hvordan bliver en lov til i EU?
 • EU’s økonomi
 • Det økonomiske og monetære samarbejde
 • Det indre marked
 • EU-samarbejde
 • EU’s  nabolande og udvidelse
 • Brexit
 • EU’s  fremtid

Offentlig- privat samspil

 • Den offentlige sektors indkøb
 • Udbud i praksis
 • Samarbejdsmodeller
 • Debatten om OPS
 • Bæredygtige indkøb

Kvalitet og service

 • Fra politiske målsætninger til kvalitet i offentlige ydelser
 • Hvad er kvalitet?
 • Kvalitetsomkostninger
 • Faser i kvalitetsarbejde
 • Igangsætnings- og planlægningsværktøjer i kvalitetsarbejde
 • Kvalitetetstyringssystemer og lean
 • Den positive kvalitetsspiral (PQS)
 • Kvalitetsarbejde i en offentlig institution – en case

Innovative processer og design-thinking

 • Hvad er innovation?
 • Skabelse af innovative processer i en organisation
 • Design-thinking – en metode til innovation i det offentlige

Du kunne også være interesseret i...