Forlaget ’94 og Musikforlaget FOG blev stiftet i 1994 og udgiver fysiske bøger, e-bøger og lydbøger.

Grundbog i salg
Grundbog i Salg

Denne bog handler om grundlæggende salg. Den er beregnet for handelsassistentelever med specialet salg og skrevet med udgangspunkt i de emner og temaer, de skal igennem i løbet af deres uddannelse.

Handelsassistentelever kommer fra meget forskelligartede virksomheder – fra helt små med få ansatte til store med over 500 medarbejdere. I de små virksomheder har eleven mange generelle, salgsorienterede opgaver, i de større ses ofte en form for specialisering i et område eller en kundetype.

Teori og metode - 1 [Ny Udgave 2016]
Ship 1
Shipping bind 1

Det danske transporterhverv har et særdeles godt internationalt image, hvad enten der er tale om transport med skib, fly eller ad landevej.

Danske speditører hører til blandt de mest professionelle i verden og har en lang tradition for at levere service inden for fortoldning, rådgivning og transport af alt fra små pakker til store projekter med indsats af samtlige transportformer, herunder de såkaldte multimodale transporter.

Teori og metode - 1 [Ny Udgave 2016]
Mundtlig kommunikation
Mundtlig kommunikation

Dette hæfte er udarbejdet til brug for undervisning i emnet/faget ”Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering”.

Hæftet kan anvendes på forskellige uddannelser, hvor der i undervisningen arbejdes med kommunikation og konflikthåndtering.

Hæftet er opbygget således, at eleven præsenteres for en række kapitler om fagets begreber og metoder. Hæftet afsluttes med tjek-spørgsmål og en række opgaver, som både kan anvendes i undervisningen og ved selvstudium.

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
Detail
Grundbog i Detailhandel (e)

Grundbog i Detailhandel, 5. udgave, er blevet opdateret, fx omkring aktuelle tendenser inden for digital handel, og bogen har fået nyt layout. Bogen handler om grundlæggende butiksdrift – med fokus på butikselever.

Det vil sige, at bogen er skrevet med udgangspunkt i de emner, elever i danske butikker skal igennem i løbet af deres uddannelse til salgsassistent

Guide
Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer

Hvis viden er vigtig, er metoder til at indsamle viden på også vigtige! Bogen handler om, hvordan du laver og gennemfører gode spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer.

”Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer” er i al sin enkelhed en hjælp til at undgå de værste faldgruber i arbejdet med at indhente ny viden.

Slide 1 - copy
Min arbejdsplads i det offentlige - 1

Bogen Min arbejdsplads i det offentlige er udviklet specielt til kontoruddannelsen Offentlig Administration på erhvervsskolen. Bogen er den første i en serie på tre.

Målet med bogen er bl.a. at give en grundlæggende introduktion til den offentlige sektor – og det at arbejde i den offentlige forvaltning.

Teori og metode – 1
Teori og metode – 1

Grundbogen Teori og metode – 1 er målrettet kontorelever i private praktikvirksomheder. Bogserien består af to bind.

Forfatterne er fagfolk og undervisere med tilknytning til bl.a. Aarhus Business College, Niels Brock Copenhagen Business College og IBC Kolding.

Teori og metode - 1 [Ny Udgave 2016]
previous arrow
next arrow

 

Der er hurtigt og nemt at benytte vores WebShop.
Klik her for at oprette din konto nu

Supplerende materialer til forlagets udgivelser

Udvalgte bøger