Budgettering (o)

Hæftet er udarbejdet til brug for undervisning i valgfaget Budgettering. Hæftet kan ligeledes anvendes i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med emnet. Hæftet er opbygget således, at eleven præsenteres for en række kapitler om fagets begreber og metoder. Hæftet afsluttes med tjek-spørgsmål og en række opgaver, som både kan anvendes i undervisningen og ved selvstudium.

Om emnet: Budgettet er et helt nødvendigt styringsredskab for enhver ledelse i en virksomhed. Budgettet fortæller, hvor virksomheden skal hen – og den senere budgetkontrol fortæller, om man er på rette vej. Budgettet udtrykker forventninger til virksomhedens fremtidige udvikling i indtægter og indbetalinger på den ene side og omkostninger og udbetalinger på den anden side. Når budgetkontrollen senere gennemføres ved at sammenholde budgettet med de realiserede tal for samme periode, bliver budgettet et måleinstrument for ledelsen.

DKK 123,75 inkl. moms

Beskrivelse

Antal sider: 64
Forfatter: Peter Lund
ISBN: 978-87-94031-37-0
Udgivelsesår: 2018. 1. udgave
Licensperioden er 24 måneder

Du kunne også være interesseret i...