Min arbejdsplads i det offentlige – 2 (e)

Min arbejdsplads i det offentlige – 2 er bind to i en serie på tre bøger til uddannelsen Offentlig Administration på landets erhvervsskoler.

Målet med bogen er bl.a. at give en indføring i de forskellige udviklingstendenser, der præger den offentlige sektor. Det drejer sig fx om områder som kvalitetsarbejde med de offentlige ydelser, samspillet mellem den offentlige og den private sektor samt innovation. Derudover behandles bl.a. mediernes rolle og demokratiet, dataindsamling, reglerne for god offentlig sagsbehandling og EU.

ISBN: 978-87-94031-20-2

Licensperioden er 24 måneder

DKK 336,50 inkl. moms