Musik i første klasse– kopisæt

Kopimappen er på 80 sider og indeholder bl.a. oversigter med
instrumentgrupper, opgaver til musikgennemgang, instruktionssider til samspilssangene samt en række ekstra opgaver.

DKK 248,75 inkl. moms

På lager

Beskrivelse

ISBN: 87-91117-03-8
Udgivelsesår: 2001
Udgave: 1. udgave, 1. oplag
Antal sider: 80
Forfatter: Bent Kolind Cristensen

Vi har med denne udgivelse bestræbt os på at skabe et koncept, der tilgodeser kravene til undervisningen i løbet af hele det første skoleår. Det giver desuden læreren en række konkrete muligheder og inspiration til den daglige undervisning. Ved tilrettelæggelsen af materialet er der taget hensyn til både den erfarne og den nye musiklærer.
Grundbogen tager udgangspunkt i de gængse undervisningsområder i første klasse og har bl.a. selvstændige kapitler om fællessang, sammenspil, musikgennemgang samt dans og bevægelse.

Den rytmiske side af musikundervisningen har fået en høj prioritet i dette materialesæt, da børn idag har stor interesse for netop dette område. Grundbogen giver således en række nyttige anvisninger på, hvordan undervisningen kan organiseres i forbindelse med sammenspil. Alle nødvendige elementer i form af tekster, noder og arrangementer er medtaget i bogens bilag med henblik på at lette musiklærerens planlægning.

CD’en indeholder ti nyindspillede sange til brug i rytmisk sammenspil og tolv originalværker til brug i musikgennemgang. Sangene til rytmisk sammenspil er alle arrangeret i den toneart, som børnene skal spille og synge i. Det er hensigten, at CD’en skal bruges som introduktion til de forskellige numre – på denne måde kan børnene lytte sig frem til melodier og tekster, og man undgår at skulle bruge nodeoplæg i undervisningen. Ved udvælgelsen af de tolv originalværker er der lagt vægt på at komme vidt omkring inden for de forskellige musikgenrer, og både den klassiske og nutidige musik er tilgodeset.

Kopisættet indeholder opgaver, der bl.a. giver eleverne mulighed for at beskæftige sig med musikalsk begrebsdannelse på nye måder. Ligeledes rummer kopisættet instruktioner i en lettilgængelig symbolik, som børnene skal bruge i forbindelse med rytmisk sammenspil.

Forfatteren til undervisningsmaterialet er Bent Kolind Christensen, der til daglig er musikærer på Rathlouskolen i Odder. Bent Kolind Christensen har mange års erfaring med musikundervisning fra både folkeskoler, private skoler samt ungdoms- og fritidsklubber. Han har bl.a. arbejdet i tre år ved Vesterbro Ungdomsgård i København.

Yderligere information

Vægt 0.7 kg