Min arbejdsplads i det offentlige – 3 (e)

Min arbejdsplads i det offentlige * 3 er tredje og sidste grundbog til uddannelsen Offentlig Administration på erhvervsskolerne. Bogen er udviklet med udgangspunkt i den matrice, som landets erhvervsskoler – via et netværkssamarbejde – har udarbejdet i fællesskab for uddannelsen.

Et mål med bogen er bl.a. at give en indføring i de udfordringer, som Danmark og den offentlige sektor står overfor i dag. Her tænkes på de økonomiske betingelser, digitale strategier og den kommunikation, der skal understøtte udviklingen af det digitale Danmark, kompetenceudvikling af de offentligt ansatte og behovet for organisationsudvikling.

Der er også et kapitel om virksomhedskultur, der giver et indblik i, hvordan kultur analyseres og hvordan man kan arbejde med forandringer i organisationer, samt et kapitel om, hvordan data fra undersøgelser gøres brugbare.

Derudover behandles bl.a forskellige former for tilsyn med de decentrale myndigheder, administrativ rekurs og domstolskontrol.

ISBN: 978-87-94031-19-6

Licensperioden er 24 måneder

DKK 336,50 inkl. moms