Logistik

Denne grundbog er en udgivelse i en serie af bøger til de valgfrie områdefag på handelsskolens grunduddannelse. Bogen er udviklet til brug i faget Logistik og er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelsen nævnte kompetenceområder og beskrevne indhold. Bogen kan imidlertid også anvendes på andre uddannelser, hvor der i undervisningen arbejdes med emnet logistik.

DKK 198,75 inkl. moms

På lager

Beskrivelse

Antal sider: 126
Forfatter: Jørgen Emil Holm-Hansen og Mikkel Wormslev Thomsen
ISBN: 87-90178-92-0
Udgave: 3. udgave, 1. oplag
Udgivelsesår: 2005

Målet med undervisningen i logistik er at sikre, at eleven tilegner sig begreber og metoder til brug for styring af en virksomheds indkøb, lager og distribution.

Bøgerne i denne serie er opbygget således, at eleven først præsenteres for en række kapitler om fagets begreber og metoder. Disse kapitler afsluttes alle med tjek-spørgsmål til det pågældende kapitels indhold. Spørgsmålene kan både anvendes i undervisningen og ved selvstudium. Derudover er der i hver bog en samling af opgaver eller cases, der har til formål, at eleven får kædet teori og praksis sammen til en større helhed. Der kan rekvireres vejledende løsninger til opgaverne fra forlaget.

Det valgfrie områdefag “Logistik” lægger sig tæt op af andre erhvervsøkonomiske fag på handelsskolernes grunduddannelse. Denne udgave af grundbogen indeholder et nyt kapitel om økonomistyring og logistik. Målet er at skabe en naturlig sammenhæng med grundfaget Erhvervsøkonomi. Med den rette planlægning, kan undervisningen i Logistik således supplere faget Erhvervsøkonomi.

Udover det nye kapitel om økonomistyring og logostik er bogen blevet opdateret og gjort mere tidssvarende. Af nye emner kan nævnes GPS og ruteplanlægning samt logistik i servicevirksomheder. Videre inddrages IT i højere grad end tidligere i forbindelse med de forskellige opgaver og cases i bogen.

I bogen Logistik behandles følgende emner:

Logistikbegrebet
Logistikstyring
Logistikstyring i handelsvirksomheden
Logistikstyring i produktionsvirksomheden
Mål og effektivitet i Logistiksystemet
Styring af leveringsservice og Logistikomkostninger

Indkøbsstyring
Indkøbsfunktionens mål og opgaver
Udvidet leverandørsamarbejde

Lagerstyring
Lagerfunktionen
Motiv bag lagerføring
Disponeringssystem
Optimal ordrestørrelse

Distributionsstyring
Ordrestyring
Lagerlokalisering
Valg af transportform
Ruteplanlægning
GPS

Økonomistyring og logistik
Afkastningsgraden
Overskudsgraden
Aktivernes omsætningshastighed

Derudover er der en række opgaver og cases, som findes sidst i bogen


Yderligere information

Vægt0.7 kg