Visuel Markedsføring

Denne bog er en udgivelse i en serie af grundbøger til de valgfrie områdefag på Handelsskolens Grunduddannelse. Bogen er udarbejdet til brug for undervisning i faget visuel markedsføring, og den dækker bekendtgørelsens indhold for faget. Bogen kan imidlertid også anvendes på andre uddannelser, hvor der i undervisningen arbejdes med visuel markedsføring.

DKK 198,75 inkl. moms

På lager

Beskrivelse

Antal sider: –
Forfatter: Joan Halager
ISBN:87-90178-63-7
Udgave: 1. udgave, 1. oplag
Udgivelsesår: 2000

Målet med undervisningen i visuel markedsføring er at sikre, at eleven på baggrund af en virksomheds ide og koncept kan analysere behovet for en visuel profil, og er i stand til at udarbejde en strategi for implementeringen af virksomhedens visuelle koncept.

Bøgerne i denne serie er opbygget således, at eleven først præsenteres for en række kapitler om fagets begreber og metoder. Disse kapitler afsluttes alle med tjek-spørgsmål til det pågældende kapitels indhold, og spørgsmålene kan både anvendes i undervisningen og ved selvstudium. Derudover er der i hver bog en samling af opgaver eller cases, der har til formål, at eleven får kædet teori og praksis sammen til en større helhed. Der kan rekvireres vejledende løsninger til opgaverne fra forlaget.

I bogen Visuel markedsføring behandles følgende emner:

Koncept og visuel profil
Koncept
Idegrundlag
Virksomhedens ide
Virksomhedens mål og politik
Virksomhedens målgruppe
Kædesamarbejde

Facade og beliggenhed
Facaden
Logo
Gadevarer
Vinduer

Varepræsentation
Farvelære
Opstillingsprincipper
Fokale punkter
Belysning af varepræsentationer

Skiltning i butikken
Planlægning af skiltning
Skiltetyper
Skilteskrivning

Vare-eksponering
Varegrupper
Varernes placering
Eksponeringsprincipper
Salgspladseksponering

Disponering af salgslokalet
Inventar
Gangbaner og kundecirkulation
Butiksindretning
Spacemanagement

Købsplanlægning
Købsplanlægning
Købsklasser

Derudover er der en række cases, som findes sidst i bogen.


Yderligere information

Vægt0.7 kg