Min arbejdsplads i det offentlige 1

Bogen Min arbejdsplads i det offentlige er udviklet specielt til kontoruddannelsen Offentlig Administration på erhvervsskolen.  Bogen er den første i en serie på tre.

Målet med bogen er bl.a. at give en grundlæggende introduktion til den offentlige sektor – og det at arbejde i den offentlige forvaltning. Bogen beskæftiger sig derfor blandt andet med kommunikation, samarbejde, planlægning, opbygningen af den offentlige forvaltning, lovgivningsprocessen, arbejdsmarkedsforhold, GDPR og forvaltningsloven.

DKK 411,25 inkl. moms

På lager

Beskrivelse

Antal sider: 364
Forfatter: Hanne Fihl Baier m.fl.
ISBN: 978-87-94031-51-6

Udgave: 10. udgave, 1. oplag
Udgivelses år: 2023
Emnerne i bogen er udvalgt på baggrund af de beslutninger, som handelsskolerne – via et landsdækkende netværkssamarbejde – har truffet om uddannelsens faglige indhold.Til bogen er der udarbejdet en opgavesamling, som indeholder forslag til opgaver og øvelser. Hensigten er at få teori og praksis kædet sammen til en større helhed. På www.forlaget94.dk kan undervisere som supplement til bogen hente opgaverne samt forslag til større projekter og artikler. I forhold til 9. udgave af bogen er alle kapitler naturligvis blevet ført ajour, og tekst & layout har gennemgået en grundig sproglig bearbejdning. I bogen behandles bl.a. følgende emner:

Kommunikation i det offentlige

 • Offentlige virksomheders kommunikation
 • Hvad er offentlig kommunikation?
 • Professionel kommunikation
 • Udfordringer ved offentlig kommunikation
 • Faktorer der påvirker sproget i det offentlige

Kommunikationsteorier og målgrupper

 • Hvad er et kommunikationsproblem?
 • Planlæg din kommunikation
 • Målgruppeanalyse
 • Planlæg teksten
 • Strukturer teksten
 • Brug andre til at få dit budskab ud
Lovproces og praksis
 • Lovgivningsprocessen
 • Folketingets stående udvalg
 • Bekendtgørelser og andre retskilder
 • EU og lovgivningsprocessen i Danmark
 • Den parlamentariske styringskæde
Forvaltningslov
 • Forvaltningslovens område
 • Inhabilitet
 • Vejledning og repræsentation
 • Partens aktindsigt, herunder offentlighedsprincippet
 • Partshøring
 • Begrundelse
 • Klagevejledning
 • Tavshedspligt
 • Videregivelse af oplysninger til anden forvaltningsmyndighed
 • Ansøgningssager
 • Statistik og pligter

Databeskyttelse og GDPR

 • Databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov
 • Databeskyttelsesforordningens opbygning
 • Nye begreber i databeskyttelsesforordningen
 • GDPR gælder kun fysiske personer
 • Behandling af personoplysninger kræver hjemmel
 • Databehandleren
 • Den registreredes rettigheder
 • Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 • Datatilsynets kompetence
Forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse
 • Den offentlige forvaltning – en afgrænsning
 • Statens opbygning
 • Regionernes opbygning
 • Kommunernes opbygning
 • Administrative reformer og sammenhænge

Forståelse af samfundet og offentlige organisationer

 • Offentlige opgaver
 • Hvordan løses de offentlige opgaver?
 • Politikernes værktøjskasse
 • Det sammenhængende sundhedsvæsen

Arbejdsmarkedsforhold

 • Hovedaftalen og den danske model
 • Det fagretlige system
 • Tillidsrepræsentanten og den faglige klub
 • Samarbejdsudvalget
 • Personalepolitik
 • Overenskomstsystemet på det offentlige arbejdsmarked
 • Lokalløn
 • Styring og afbureaukratisering

Psykologi og samarbejde

 • Psykologi
 • Samarbejde i team
 • Belbins teamroller
 • Personlighed og mennesketype (JTI)
Planlægning
 • Planlægningsværktøjer
 • Gantt-kort
 • Mindmap
 • PDCA-modellen
 • FAKIR-modellen

Yderligere information

Vægt 0.86 kg

Du kunne også være interesseret i...