Min arbejdsplads i det offentlige 1

Bogen Min arbejdsplads i det offentlige er udviklet specielt til kontoruddannelsen Offentlig Administration på erhvervsskolen.  Bogen er den første i en serie på tre.

Målet med bogen er bl.a. at give en grundlæggende introduktion til den offentlige sektor – og det at arbejde i den offentlige forvaltning. Bogen beskæftiger sig derfor blandt andet med kommunikation, samarbejde, planlægning, opbygningen af den offentlige forvaltning, lovgivningsprocessen, arbejdsmarkedsforhold, GDPR og forvaltningsloven.

DKK 411,25 inkl. moms

På lager

Beskrivelse

Antal sider: 364
Forfatter: Hanne Fihl Baier m.fl.
ISBN: 978-87-94031-51-6

Udgave: 10. udgave, 1. oplag
Udgivelses år: 2023
Emnerne i bogen er udvalgt på baggrund af de beslutninger, som handelsskolerne – via et landsdækkende netværkssamarbejde – har truffet om uddannelsens faglige indhold. Til bogen er der udarbejdet en opgavesamling, som indeholder forslag til opgaver og øvelser. Hensigten er at få teori og praksis kædet sammen til en større helhed. På www.forlaget94.dk kan undervisere som supplement til bogen hente opgaverne samt forslag til større projekter og artikler. I bogen behandles følgende emner:

Kommunikation i det offentlige

 • Offentlige virksomheders kommunikation
 • Hvad er offentlig kommunikation?
 • Professionel kommunikation
 • Udfordringer ved offentlig kommunikation
 • Faktorer der påvirker sproget i det offentlige

Kommunikationsteorier og målgrupper

 • Hvad er et kommunikationsproblem?
 • Planlæg din kommunikationsindsats
 • Analysér din målgruppe
 • Tænk adfærdsdesign og nudging ind
 • Planlæg dit tekstprodukt
 • Strukturér din tekst
 • Brug andre til at få dit budskab ud
Lovproces og praksis
 • Lovgivningsprocessen
 • Folketingets stående udvalg
 • Bekendtgørelser og andre retskilder
 • EU og lovgivningsprocessen i Danmark
 • Den parlamentariske styringskæde
Forvaltningsret
 • Forvaltningslovens område
 • Inhabilitet
 • Vejledning og repræsentation
 • Partens aktindsigt, herunder meroffentlighedsprincippet
 • Partshøring
 • Begrundelse
 • Klagevejledning
 • Tavshedspligt
 • Videregivelse af oplysninger til anden forvaltningsmyndighed
 • Ansøgningssager
 • Statistik og pligter

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

 • Databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov
 • Databeskyttelsesforordningens opbygning
 • Nye begreber i databeskyttelsesforordningen
 • Gælder kun fysiske personer
 • Behandling af personoplysninger kræver hjemmel
 • Databehandleren
 • Den registreredes rettigheder
 • Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 • Datatilsynets kompetence
 • Fremtidens regulering af personoplysninger
Forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse
 • Den offentlige forvaltning – en afgrænsning
 • Statens opbygning
 • Regionernes opbygning
 • Kommunernes opbygning
 • Administrative reformer og sammenhænge

Forståelse af samfundet og offentlige organisationer

 • Offentlige opgaver
 • Hvordan løses offentlige opgaver?
 • Politikernes værktøjskasse
 • Det sammenhængende sundhedsvæsen

Arbejdsmarkedsforhold

 • Den danske model og flexicurity
 • Det fagretlige system
 • Tillidsrepræsentanten og den faglige klub
 • Samarbejdsudvalget
 • Personalepolitik
 • Rekruttering og onboarding
 • Overenskomstsystemet på det offentlige arbejdsmarked
 • Lokalløn

Psykologi og samarbejde

 • Psykologi
 • Samarbejde i team
 • Belbins teamroller
 • Personlighed og mennesketype
Planlægning
 • Planlægningsværktøjer
 • Gantt-kort
 • Mindmap
 • PDCA-modellen
 • FAKIR-modellen

Yderligere information

Vægt 0.86 kg

Du kunne også være interesseret i...