Min arbejdsplads i det offentlige – 2

“Min arbejdsplads i det offentlige – 2” er bind to i en serie på tre bøger til uddannelsen Offentlig Administration på landets erhvervsskoler.

Målet med bogen er bl.a. at give en indføring i de forskellige udviklingstendenser, der præger den offentlige sektor. Det drejer sig fx om områder som kvalitetsarbejde med de offentlige ydelser, samspillet mellem den offentlige og den private sektor samt innovation. Derudover behandles bl.a. mediernes rolle og demokratiet, dataindsamling, reglerne for god offentlig sagsbehandling og EU.

DKK 373,75 inkl. moms

På lager

Beskrivelse

Antal sider: 272
Forfatter: Ole H.B. Andreesen m.fl.
ISBN: 978-87-92093-96-7
Udgave: 6. udgave, 1. oplag
Udgivelses år: 2019

I bogen Min arbejdsplads i det offentlige – 2 gennemgås følgende emner:

Formidling og medier

 • Demokratiets medier i forandring
 • Mediebilledets grundstamme
 • Ytrings- og informationsfrihed
 • Tavshedspligt og ytringstryghed i modspil
 • Markedsføring og branding

Dataindsamling

 • Diskussion af de forskellige metoder
 • Det kvalitative interview
 • Standardiseret interview og postspørgeskema
 • Observationsmetoden
 • Dokumentarmetoden
 • Undersøgelsens design

Sagsbehandling

 • Hvornår har en myndighed kompetence?
 • Kompetenceformer
 • Kompetencefejl
 • Har myndigheden hjemmel?
 • Fortolkning
 • Rejsning af en sag
 • Sagens oplysning
 • Ansøgningssager
 • Sager, der rejses på en anden myndigheds initiativ
 • Delegation
 • Afgørelsen
 • Bekendtgørelse af afgørelsen

EU

 • EU´s  historie
 • Hvad er EU?
 • Principper for EU-samarbejdet
 • EU’s institutioner
 • Hvordan bliver en lov til i EU?
 • EU´s økonomi
 • Det økonomiske og monetære samarbejde
 • Det indre marked
 • EU-samarbejde
 • EU´s  nabolande og udvidelse
 • Brexit
 • EU´s  fremtid

Offentlig- privat samspil

 • Offentlige indkøb
 • Udbud i praksis
 • Samarbejdsmodeller
 • Debatten om OPS

Kvalitet og service

 • Fra politiske målsætninger til kvalitet i offentlige ydelser
 • Hvad er kvalitet?
 • Kvalitetsomkostninger
 • Kvalitetsmodeller i det offentlige
 • Faser i kvalitetsarbejde
 • Igangsætnings- og planlægningsværktøjer i kvalitetsarbejde
 • Kvalitetetstyringssystemer og lean
 • Den positive kvalitetsspiral (PQS)
 • Kvalitetsarbejde i en offentlig institution – en case

Innovative processer og design-thinking

 • Hvad er innovation?
 • Skabelse af innovative processer i en organisation
 • Design-thinking – en metode til innovation i det offentlige

Yderligere information

Vægt 0.66 kg

Du kunne også være interesseret i...