Min arbejdsplads i det offentlige – 3

Min arbejdsplads i det offentlige * 3 er tredje og sidste grundbog til uddannelsen Offentlig Administration på erhvervsskolerne. Bogen er udviklet med udgangspunkt i den matrice, som landets erhvervsskoler – via et netværkssamarbejde – har udarbejdet i fællesskab for uddannelsen.

Et mål med bogen er bl.a. at give en indføring i de udfordringer, som Danmark og den offentlige sektor står overfor i dag. Her tænkes på de økonomiske betingelser, digitale strategier og den kommunikation, der skal understøtte udviklingen af det digitale Danmark, kompetenceudvilking af de offentligt ansatte og behovet for organisationsudvikling.

Der er også et kapitel om virksomhedskultur, der giver et indblik i, hvordan kultur analyseres og hvordan man kan arbejde med forandringer i organisationer, samt et kapitel om, hvordan data fra undersøgelser gøres brugbare.

Derudover behandles bl.a forskellige former for tilsyn med de decentrale myndigheder, administrativ rekurs og domstolskontrol.

DKK 373,75 inkl. moms

På lager

Beskrivelse

I forhold til fjerdeudgaven af bogen er alle kapitler naturligvis blevet ført ajour, og der er kommet ny redaktør til flere kapitler.

Antal sider: 336
Forfatter: Sven Edsen m.fl.
ISBN: 978-87-94031-00-4
Udgave: 7. udgave, 1. oplag
Udgivelses år: 2020
 

I bogen behandles følgende emner:

Digital kommunikation

 • Digital kommunikation
 • Obligatorisk digital selvbetjening
 • Offentlige hjemmesider
 • Digital post
 • Sociale medier
 • Videomediet
 • Chatbot

Databehandling

 • Operationalisering
 • Metodetriangulering
 • Gyldige og pålidelige data
 • Pilottest af dataindsamlingen
 • Behandling og formidling af kvantitative data
 • Behandling og formidling af kvalitative data
 • Hvordan data indgår i fagprøveprojektet

Digital forvaltning

 • Danmark – det digitaliserede samfund
 • Det offentlige og digitaliseringsstrategier
 • Digitale løsninger i skyen
 • Sociale medier og digital administration
 • Digital borgerbetjening og sagsbehandling
 • Nye roller for personalet i det offentlige

Administrativ rekurs og domstolskontrol

 • Hvorfor eksisterer administrativ rekurs?
 • Hvem kan benytte rekurs?
 • Regler om rekurs
 • Hvad kan der klages over?
 • Begrænsninger i rekursen
 • Vejledning om mulighed for rekurs
 • Har rekurs opsættende virkning?
 • Sagsbehandlingen hos rekursmyndigheden
 • Rekursmyndighedens reaktionsmuligheder
 • Domstolskontrol
 • Hvad indebærer domstolskontrollen?
 • Hvem kan indbringe en forvaltningsakt for domstolene?
 • Hvad prøver domstolene?
 • Prøvelsesformerne
 • Prøvelsesbegrænsninger

Tilsyn og Folketingets Ombudsmand

 • Sektortilsynet
 • Det kommunale tilsyn
 • Folketingets Ombudsmand

Økonomi

 • Politiske strategier og den offentlige sektor
 • Politiske strategier på nationalt og statligt niveau
 • Politiske strategier på kommunalt og regionalt niveau
 • Samfundsøkonomien og den offentlige sektor
 • Offentlige finanser og statslig økonomistyring

Virksomhedskultur

 • Kulturen i en virksomhed
 • Hvad er virksomhedskultur?
 • Kulturanalyse ud fra Scheins begrebsapparat
 • Subkulturer
 • Ændring af virksomhedskulturen
 • Styrker ved mangfoldighed
 • Image

Kompetenceudvikling

 • Hvorfor kompetenceudvikling?
 • Læring, kvalifikationer og kompetencer
 • Vigtige kompetencer for kontorelever
 • NUZO-modellen
 • Ledelse og strategisk kompetenceudvikling

Organisationsudvikling og forandringsprocesser

 • Udvikling i organisationer gennem projekter
 • Forandringsprocesser
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Motivation og engagement

 

Yderligere information

Vægt1 kg

Du kunne også være interesseret i...